שחזורים

استحضارات

Reconstructions

2010

אורנים גלריה לאמנות ישראלית

أورانيم ا الجاليري للفن الإسرائيلي

Oranim Gallery of Israeli Art