מאייסטרים

ميستيرز

Meisters

2006

אורנים גלריה לאמנות ישראלית

أورانيم ا الجاليري للفن الإسرائيلي

Oranim Gallery of Israeli Art