צבי טולקובסקי

تسفي طولكوفسي

Zvi Tolkovsky

צבי טולקובסקי

تسفي طولكوفسي

Zvi Tolkovsky

צבי טולקובסקי

تسفي طولكوفسي

Zvi Tolkovsky

צולם במסגרת :

S/M/XL, אורנים גלריה לאמנות ישראלית, 2007
מחנה ציור מספר 5, תחנה לאמנות עכשוית רמלה, 2012
מחנה ציור מספר 2, תחנה לאמנות עכשוית רמלה, 2009

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

S/M/XL, أورانيم ا الجاليري للفن الإسرائيلي, ٢٠٠٧
معسكر رسمة رقم ٥، محطة الفن المعاصر الرملة, ٢٠١٢
معسكر رسمة رقم ٢، محطة الفن المعاصر الرملة, ٢٠٠٩

مخيم الشكل

filmed during :

S/M/XL, Oranim Gallery of Israeli Art, 2007
Painting Camp #5, Contemporary Art Station Ramla, 2012
Painting Camp #2, Contemporary Art Station Ramla, 2009

exhibitions archive

צולם במסגרת :

מורים, תחנה לאמנות עכשוית רמלה, 2007

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

معلمون, محطة الفن المعاصر الرملة, ٢٠٠٧

مخيم الشكل

filmed during :

Teachers, Contemporary Art Station Ramla, 2007

exhibitions archive

צולם במסגרת :

מורים, תחנה לאמנות עכשוית רמלה, 2007

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

معلمون, محطة الفن المعاصر الرملة, ٢٠٠٧

مخيم الشكل

filmed during :

Teachers, Contemporary Art Station Ramla, 2007

exhibitions archive

שיחות באורך מלא أحاديث كاملة الطول full length conversations