תמר גטר

تمار غيطير

Tamar Getter

תמר גטר

تمار غيطير

Tamar Getter

תמר גטר

تمار غيطير

Tamar Getter

צולם במסגרת :

שחזורים, אורנים גלריה לאמנות ישראלית, 2012

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

استحضارات, أورانيم ا الجاليري للفن الإسرائيلي, ٢٠١٢

مخيم الشكل

filmed during :

Reconstructions, Oranim Gallery of Israeli Art, 2012

exhibitions archive

צולם במסגרת :

שחזורים, אורנים גלריה לאמנות ישראלית, 2012

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

استحضارات, أورانيم ا الجاليري للفن الإسرائيلي, ٢٠١٢

مخيم الشكل

filmed during :

Reconstructions, Oranim Gallery of Israeli Art, 2012

exhibitions archive

צולם במסגרת :

שחזורים, אורנים גלריה לאמנות ישראלית, 2012

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

استحضارات, أورانيم ا الجاليري للفن الإسرائيلي, ٢٠١٢

مخيم الشكل

filmed during :

Reconstructions, Oranim Gallery of Israeli Art, 2012

exhibitions archive

שיחות באורך מלא أحاديث كاملة الطول full length conversations