משה גרשוני

موشيه جرشوني

Moshe Gershuni

משה גרשוני

موشيه جرشوني

Moshe Gershuni

משה גרשוני

موشيه جرشوني

Moshe Gershuni

צולם במסגרת :

מאייסטרים, אורנים גלריה לאמנות ישראלית, 2006

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

ميستيرز, أورانيم ا الجاليري للفن الإسرائيلي, ٢٠٠٦

مخيم الشكل

filmed during :

Meisters, Oranim Gallery of Israeli Art, 2006

exhibitions archive

צולם במסגרת :

מאייסטרים, אורנים גלריה לאמנות ישראלית, 2006

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

ميستيرز, أورانيم ا الجاليري للفن الإسرائيلي, ٢٠٠٦

مخيم الشكل

filmed during :

Meisters, Oranim Gallery of Israeli Art, 2006

exhibitions archive

צולם במסגרת :

מאייסטרים, אורנים גלריה לאמנות ישראלית, 2006

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

ميستيرز, أورانيم ا الجاليري للفن الإسرائيلي, ٢٠٠٦

مخيم الشكل

filmed during :

Meisters, Oranim Gallery of Israeli Art, 2006

exhibitions archive

שיחות באורך מלא أحاديث كاملة الطول full length conversations