אלימה

اليما

Alima

אלימה

اليما

Alima

אלימה

اليما

Alima

צולם במסגרת :

מחנה ציור מס 6, תחנה לאמנות עכשוית רמלה, 2013

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

معسكر رسمة رقم ٦، محطة الفن المعاصر الرملة, ٢٠١٣

مخيم الشكل

filmed during :

Painting Camp #6 Contemporary Art Station Ramla, 2013

exhibitions archive

צולם במסגרת :

מחנה ציור מס 6, תחנה לאמנות עכשוית רמלה, 2013

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

معسكر رسمة رقم ٦، محطة الفن المعاصر الرملة, ٢٠١٣

مخيم الشكل

filmed during :

Painting Camp #6 Contemporary Art Station Ramla, 2013

exhibitions archive

צולם במסגרת :

תפנית, תחנה לאמנות עכשוית רמלה, 2010

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

نقطة تحول, محطة الفن المعاصر الرملة, ٢٠١٠

مخيم الشكل

filmed during :

Turning Point, Contemporary Art Station Ramla, 2010

exhibitions archive

שיחות באורך מלא أحاديث كاملة الطول full length conversations