יאיר גרבוז

يائير جربوز

Yair Garbuz

יאיר גרבוז

يائير جربوز

Yair Garbuz

יאיר גרבוז

يائير جربوز

Yair Garbuz

צולם במסגרת :

מחנה ציור מספר 2, תחנה לאמנות עכשוית רמלה, 2009
מחנה ציור מספר 4, תחנה לאמנות עכשוית רמלה, 2011
ציור - סיפור המקרה, אורנים גלריה לאמנות ישראלית, 2010

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

لوخة - حالة قصة, أورانيم ا الجاليري للفن الإسرائيلي, ٢٠١٠
معسكر رسمة رقم ٢، محطة الفن المعاصر الرملة, ٢٠٠٩
معسكر رسمة رقم ٤، محطة الفن المعاصر الرملة, ٢٠١١

مخيم الشكل

filmed during :

Painting - Occasional Story, Oranim Gallery of Israeli Art, 2010
Painting Camp #2, Contemporary Art Station Ramla, 2009
Painting Camp #4, Contemporary Art Station Ramla, 2011

exhibitions archive

צולם במסגרת :

ציור - סיפור המקרה, אורנים גלריה לאמנות ישראלית, 2010

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

لوخة - حالة قصة, أورانيم ا الجاليري للفن الإسرائيلي, ٢٠١٠

مخيم الشكل

filmed during :

Painting - Occasional Story, Oranim Gallery of Israeli Art, 2010

exhibitions archive

צולם במסגרת :

מחנה ציור מספר 4, תחנה לאמנות עכשוית רמלה, 2011

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

معسكر رسمة رقم ٤، محطة الفن المعاصر الرملة, ٢٠١١

مخيم الشكل

filmed during :

Painting Camp #4, Contemporary Art Station Ramla, 2011

exhibitions archive

שיחות באורך מלא أحاديث كاملة الطول full length conversations