תערוכות יחידامعارض فرديةsolo exhibitions

 • תקצירי שיחות שקיים דוד וקשטיין עם אמנים במסגרת תערוכות יחיד. ניתן לצפות בשיחות על פי חלוקה לתערוכות שעבורן צולמו.
 • ملخصات لأحاديت أجراها دافيد فكشتاين مع فنانين في إطار معارض فردية. يمكن مشاهدة الأحاديث وفق التقسيم للمعارض التي صورت الأحاديث من أجلها.
 • Summaries of conversations held by David Wakstein with artists as part of solo exhibitions. The conversations are viewable according to the distribution to the exhibitions for which they were shot.

תערוכות קבוצתיות קטנותمعارض جماعية صغيرةsmall group exhibitions

 • תקצירי שיחות שקיים דוד וקשטיין עם אמנים במסגרת תערוכות קבוצתיות קטנות. ניתן לצפות בשיחות על פי חלוקה לתערוכות שעבורן צולמו.
 • ملخصات لأحاديت أجراها دافيد فكشتاين مع فنانين في إطار معارض جماعية صغيرة. يمكن مشاهدة الأحاديث وفق التقسيم للمعارض التي صورت الأحاديث من أجلها.
 • Summaries of conversations held by David Wakstein with artists as part of small group exhibitions. The conversations are viewable according to the distribution to the exhibitions for which they were shot.

תערוכות קבוצתיות גדולותمعارض جماعية كبيرةbig group exhibitions

 • תקצירי שיחות שקיים דוד וקשטיין עם אמנים במסגרת תערוכות קבוצתיות גדולות (מרובות משתתפים). ניתן לצפות בשיחות על פי חלוקה לתערוכות שעבורן צולמו.
 • ملخصات لأحاديت أجراها دافيد فكشتاين مع فنانين في إطار معارض جماعية كبيرة (متعددة المشتركين). يمكن مشاهدة الأحاديث وفق التقسيم للمعارض التي صورت الأحاديث من أجلها.
 • Summaries of conversations held by David Wakstein with artists as part of large-scale group exhibitions (with many participants). The conversations are viewable according to the distribution to the exhibitions for which they were shot.

שיחות באורך מלאأحاديث كاملة الطولfull length conversations

 • שיחות מקיפות שקיים דוד וקשטיין עם אמנים ותיקים. עבור כל אמן ניתן לצפות בקטעי שיחות בשלושה אורכים שונים: ארוך (חומר גלם כמעט מלא, ללא עריכה), וכן בשני תקצירים שרירותיים (בינוני וקצרצר).
 • أحاديث شاملة أجراها دافيد فكشتاين مع فنانين قدامى.لكل فنان، يمكن مشاهدة مقاطع من أحاديث بثلاثة أطوال مختلفة: طويل (مواد أولية شبه كاملة، دون مونتاج)، وكذلك بملخصين عشوائيين(متوسط وقصير).
 • Comprehensive conversations held by David Wakstein with seasoned artists. For each artist, the conversations are viewable in three different formats: long version (nearly full footage, unedited), and two random summaries (medium and very short).