מחנה ציור 2016, פעילים – פרק ו'

חסר כיתוב

Painting Camp 2016, Activists - Episode 6

צולם במסגרת :

صّور في إطار :

filmed during :