לילך בר עמי

ليلاخ بار عامي

Lilach Bar Ami

צולם במסגרת :

מחנה ציור מספר 4, תחנה לאמנות עכשוית רמלה, 2011

ארכיון תערוכות

صّور في إطار :

معسكر رسمة رقم ٤، محطة الفن المعاصر الرملة, ٢٠١١

مخيم الشكل

filmed during :

Painting Camp #4, Contemporary Art Station Ramla, 2011

exhibitions archive